החזר מס בגין ילד לקוי למידה, האמנם?

לפי סעיף 45 לפקודת מס הכנסה הורים ל"ילד נטול יכולת" זכאים לקבל שתי נקודות זיכוי שנתיות ממס הכנסה, שווי נקודות הזיכוי הוא: 5,352 ש"ח לשנה.

לפי הפקודה, גם הורים לילד עם עיכוב התפתחותי, והופנו על-ידי ועדת זכאות ואפיון/ועדת השמה לשירותי חינוך מיוחדים זכאים להטבת ילד נטול יכולת.

חשוב להדגיש כי אין צורך בהוכחה שהילד לומד במסגרת חינוך מיוחד,אלא בהחלטת ועדת השמה בלבד.

החל משנת 2017, ניתן להגיש את המסמכים הרלוונטים למעסיק והוא ישקלל את הטבת המס בתלושים החודשיים.

לפי רוב, אנשים לא מודעים לכך ורוצים להגיש דוח להחזר רטרואקטיבי על 6 השנים האחרונות.

מה נדרש להגיש על מנת לקבל החזר בגין ילד נטול יכולת?

טופס 1301 לכל שנת מס, עם הפרטים המדויקים של הנישומים והכנסתם.

החלטת ועדת השמה בדבר הפניית ילד לחינוך מיוחד.

טפסי 106 לשני בני הזוג

טופס 116א’ – בקשת זיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת ממולא כיאות.

צילום תז וספח

ראוי להדגיש, כי כל בקשה להחזר מס, במיוחד בקשה בגין ועדת השמה, ראוי שתוגש על ידי גורם מקצועי ואמין (רואה חשבון ויועץ מס).
כבר הגיעו למשרדנו מקרים בהם לקוחות מילאו לבד את הטפסים וגרמו ל"תאונת מס" ולא להחזר.

עוד נקודה חשובה: הזכאות היא רק להורה אחד, ולא לשני ההורים.

מי יקבל את נקודות הזכות? שוב, יש להתייעץ עם גורם מקצועי מוכח על מנת למקסם את ההחזר.

% 0 +
מהשכירים זכאים להחזר מעל 7,000₪

בואו נקבע פגישה!

דילוג לתוכן